Kľúče a zámky pre všetkých!
Kľúče a zámky pre všetkých!

Norma 1627

Norma STN EN 1627 hodnotí odolnosť proti  vlámaniu pri dverách, oknách a mrežiach. Síce nehodnotí priamo cylindrické vložky, no v našich končinách sa berie ako hlavná norma na certifikáciu vložiek do bezpečnostných tried.

V predchádzajúcom článku sme popísali normu STN EN 1303, ktorá je zameraná čisto na cylindrické vložky. Norma 1627 skúša dvere ako celok – vrátane vložky, kovania a zámku. Definuje triedy odolnosti 1-6 (resistance class – RC), ale bežne sa stretávame len s klasifikáciou do bezpečnostnej triedy 1-4. Napríklad firma FAB dostala tieto triedy do povedomia pomocou ich pyramídy bezpečnosti:

Zaujímavé sú popisy útočníkov k jednotlivým triedam pričom najvýznamnejší je rozdiel medzi triedami 3 a 4, ktoré odrážajú rôzne skupiny útočníkov:

  • Triedy odolnosti 1-3 sú spájané s náhodnými alebo príležitostnými vlamačmi. Vlámanie, ktoré predpokladá prijateľnú odmenu, nastane bez zvláštneho pozorovania. Použité náradie je viacmenej podobné s bežnými ručnými náradiami a pákami (RC3: páčidlo do 710mm, kladivko, mechanická ručná vŕtačka). Zlodeji sa vyhýbajú nadmernému hluku a zbytočnému riziku, ktoré je spájané aj s maximálnym časom.
  • Triedy odolnosti 4-6 sa spájajú so skúsenými a profesionálnymi vlamačmi, ktorí sú si vedomí odmeny v prípade úspechu. Útoky vopred plánujú a poznajú konštrukcie, ktoré je treba prekonať. Hluk nie je podstatný a čas menej znepokojivý faktor. Náradie je výkonné (RC4 už obsahuje navyše aj ťažké kladivo, sekeru, elektrickú vŕtačku).

Norma 1627 sa odkazuje na iné normy (kovanie, zámok, vložka) a stanovuje minimálne požiadavky na zaradenie do určitej bezpečnostnej triedy. Podmienky testov cylindrických vložiek sú skoro bez zmeny prebraté z normy 1303:

trieda odolnosti RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6
cylindrická vložka podľa EN 1303
bezpečnosť kľúča (7. číslo)
odolnosť proti napadnutiu (8. číslo)
4
1
4
1
4
1
6
2
6
2
6
2
kovanie podľa  EN 1906 – 7. číslo 1 2 3 4 4 4
zámok podľa EN 12209 – 7. číslo 3 3 4 7 7 7

Čas útoku sa zvyšuje pri vyšších triedach a náradie je výkonnejšie (pri RC1 sa netestuje tento útok – uvedené je pomocné náradie):

trieda odolnosti náradie čas odolnosti/celkový
RC 1 pomocné náradie: sika kliešte, šróbováky (do 250mm), imbusové kľúče, malé vidlicové kľúče, kombinačky, pinzeta, nožík, baterka, háčiky, oceľový drôt, lepiaca páska, špagát, gumenné kladivko, univerzálky kľúč netestuje sa
RC 2 šróbovák (365mm), malý hasák, plastové a drevené kliny, pílky, 50*3cm oceľová rúrka (páka) 3/5 min
RC 3 šróbovák (365mm), pajser (710mm), kladívko (do 200g, 300mm), prierazníky (jamkáre), ručná vŕtačka, vrtáky (1-6mm) 5/20 min
RC 4 kladivo (1,25kg, 300mm), sekáč, dláto, nožnice na plech, sekera (350mm, 800g), pákové nožnice (460mm), akumulátorová vŕtačka (14,4V), vrtáky (1-13mm) 10/30 min
RC 5 elektrická príklepová vŕtačka (650W), HSS vrtáky (1-13mm), vrtáky s karbidovou špičkou (1-13mm), výkružník s karbidovými hrotmi (max 50mm), elektrická chvostová píla (1100W), pílové listy, elektrická priamočiara píla (650W), uhlová brúska (1100W), rezné kotúče (max 125mm) 15/40 min
RC 6 elektrická príklepová vŕtačka (1050W), uhlová brúska (2300W), rezné kotúče (max 230mm), kladivo (800mm, 3,5kg), oceľové kliny 20/50 min

Zoznam náradia sa dá nájsť aj na stránke Certest (do tejto tabuľky je prebratý zo stránky Secured by Design). Ilustračné obrázky náradia (prebraté z článku Žilinskej univerzity):


 náradie pre RC3 náradie pre RC4

Na hodnotenie vložiek sa norma 1627 používa asi len na Slovensku a v Čechách, ale vo výsledku je pre konečného zákazníka jednoduchšia na pochopenie (je to len jedno číslo bezpečnostnej triedy v porovnaní s 8-číselným hodnotením podľa 1303). Na byty a domy sa odporúča zabezpečenie minimálne 3. bezpečnostnou triedou (poisťovne mávajú väčšinou tiež takúto požiadavku), pričom dvere, zámok, kovanie aj vložka by mali spĺňať požiadavky na tú istú alebo vyššiu bezpečnostnú triedu. Vložky v 3. bezp. triede majú tiež ochrany proti rôznym nedeštruktívnym metódam otvorenia, ktoré táto norma netestuje (planžetovanie, bumping).

Zoznam platných certifikátov sa dá nájsť na stránke Certest (priamy link na dokument).

Ukážky značenia na krabičkách vložiek:

EVVA ICS - RC4 EVVA FPS - RC3

FAB 200RS - RC3 s podmienkou bezpečnostného kovania s prekrytím vložky

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *