normy

3 posts

Certifikáty NBÚ a ďalšie normy

Okrem noriem 1303 a 1627 existujú certifikáty NBÚ, test odolnosti na nedeštruktívne metódy a vo svete existuje niekoľko ďalších uznávaných certifikátov (VdS, SKG, …) pričom niektoré krajiny majú aj vlastné normy.

Norma 1627

Norma STN EN 1627 hodnotí odolnosť proti  vlámaniu pri dverách, oknách a mrežiach. Síce nehodnotí priamo cylindrické vložky, no v našich končinách sa berie ako hlavná norma na certifikáciu vložiek do bezpečnostných tried.

Norma 1303

Porozumenie normám nám dáva možnosť porovnávať produkty a určiť ich kvalitu. Základnou technickou normou pre cylindrické vložky je európska (a zároveň slovenská) technická norma STN EN 1303. Čo obsahuje?