Kľúče a zámky pre všetkých!
Kľúče a zámky pre všetkých!

Norma 1303

Porozumenie normám nám dáva možnosť porovnávať produkty a určiť ich kvalitu. Základnou technickou normou pre cylindrické vložky je európska (a zároveň slovenská) technická norma STN EN 1303. Čo obsahuje?

Táto norma definuje požiadavky na pevnosť, bezpečnosť, životnosť a odolnosť voči korózii cylindrických vložiek a k nim príslušných kľúčov.

Vložky sú klasifikované použitím 8-miestneho kódu – pre nás je zaujímavá životnosť (2. hodnota), bezpečnosť súvisiaca s kľúčom (7. hodnota) a odolnosť proti napadnutiu (8. hodnota).

Životnosť

Vložky sú testované na počet cyklov a teda koľko otvorení/zatvorení vydržia v dobrom ovládacom stave. Za dobré ovládanie sa považuje otočenie novým kľúčom silou menšou ako 1,5Nm. Za jeden cyklus sa považuje: vsunutie kľúča, otočenie o 360 stupňov, vysunutie kľúča, vsunutie kľúča, otočenie o 360 stupňov do druhej strany a vysunutie kľúča. Vložka sa počas testu maže a kľúč čistí.

Triedy životnosti sú:

  • trieda 4 – 25000 cyklov
  • trieda 5 – 50000 cyklov
  • trieda 6 – 100000 cyklov

Bezpečnosť súvisiaca s kľúčom

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté všetky požiadavky. Zaujímavé sú efektívne počty kombinácii, ktoré súvisia aj s počtom pohyblivých stavítok a aj percentom rovnakých zárezov na kľúči. Bežné vložky sú už väčšinou v triede 4 a lepšie v triede 6.

požiadavka trieda
1 2 3 4 5 6
min. počet efektívnych kombinácii 100 300 15000 30000 30000 100000
min. počet pohyblivých zarážok 2 3 5 5 6 6
max. počet rovnakých zárezov 100% 70% 60% 60% 60% 50%
priame značenie uzáveru kódom na kľúči áno áno nie nie nie nie
Sila ovládania bezp. mechanizmu 1,5Nm 1,5Nm 1,5Nm 1,5Nm * 1,5Nm * 1,5Nm *
odolnosť valca/vložky proti krútiacemu momentu 2,5Nm 5Nm 15Nm 15Nm 15Nm 15Nm
* po vykonaní skúšky životnosti

Odolnosť proti napadnutiu

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté požiadavky podľa staršej normy 1303:2005

odolnosť proti … trieda
0 1 2
odvŕtaniu 3/5 min 5/10 min
napadnutiu sekáčom (údery) 30 40
napadnutiu krútením 250Nm 20x 30x
napadnutiu valca/vložky vytiahnutím 15kN počas 3min 15kN počas 5min
krútiacemu momentu valca/vložky 20Nm 30Nm

Pri odolnosti proti odvŕtaniu je prvá hodnota čistý čas vŕtania a druhá hodnota celkový čas skúšky. Napadnutie krútením (zlomením) sa väčšinou neskúša, lebo väčšina vložiek má požiadavku na max. prečnievanie z kovania 3mm. Nová norma 1303:2012 zmenila značenie na základe odolnosti proti napadnutiu valca/vložky vytiahnutím:

  • A – zodpovedá triede 1 bez odolnosti voči vytiahnutiu valca/vložky
  • B –  zodpovedá triede 2 bez odolnosti voči vytiahnutiu valca/vložky
  • C – zodpovedá triede 1 vrátane odolnosti voči vytiahnutiu valca/vložky 10kN
  • D –  zodpovedá triede 2 vrátane odolnosti voči vytiahnutiu valca/vložky 15kN

Ochrana proti vytiahnutiu valca sa v prípade A a B presúva na prekryté kovanie, ktoré chráni vložku.

Vložky, ktoré sú certifikované, sa dajú nájsť napr. v zozname na stránke Trezor Test. Väčšina výrobcov tiež uvádza hodnotenie na škatuľkách produktov, alebo v prospektoch. Niektoré vložky certifikát nemajú a teda ani neboli testované, ale uvedú formulku „v zhode s normou 1303“. Hodnotenia niektorých vložiek sú v nasledujúcej tabuľke:

vložka kategória použitia životnosť hmotnosť dverí požiarna odolnosť zabezpečenie (ochrana) odolnosť proti korózii bezpečnosť kľúča odolnosť proti napadnutiu
Mul-t-lock 7×7 1 6 0 1 0 C 6 2
Mul-t-lock Integrator 1 6 0 1 0 C 6 2
Mul-t-lock MT5+ 1 6 0 1 0 C 6 2
EURO Plus 1 5 0 0 0 0 3 0
FAB 100, 200 1 6 0 1 0 0 4 1
FAB 1000 U4B 1 6 0 0 0 0 6 2
FAB 2000 1 6 0 B 0 0 6 D
Tokoz PRO 300 1 6 0 0 0 C 6 C
Tokoz PRO 400 1 6 0 B 0 C 6 D
EVVA FPS 1 6 0 B 0 C 4 B
EVVA EPS 1 6 1 C 6 2
EVVA 3KS+ 1 6 1 C 6 2
EVVA ICS 1 6 0 B 0 C 6 D

Je dôležité si uvedomiť, že na základe hodnotenia podľa 1303 sa dajú rozlíšiť lepšie vložky od horších. Nedajú sa však relevantne porovnať lepšie vložky, lebo všetky majú maximálne hodnotenie – napríklad Mul-t-lock Integrator aj MT5+ majú najvyššie hodnotenia podľa tejto normy (podľa normy 1627 je Integrator len 3. bezp. trieda a MT5 štvrtá),  pričom medzi týmito vložkami je obrovský rozdiel v počte teoretických kombinácii aj v zložitosti kľúča (MT5  má pohyblivý element na kľúči, hadíkové zuby, stavítko v stavítku, kdežto Integrator len jednoduché jamky/stavítka).

Certifikát od uznávanej škúšobne (napr. český Trezortest alebo slovenský Certest) nám dáva záruku, že vložka bola otestovaná, jej kvalita spĺňa určité požiadavky a nie sú to len tvrdenia a sľuby výrobcu.

Príklady značenia na škatuľkách (klik pre väčšenie):

EVVA ICS - bezpečnosť kľúča 6 odolnosť voči napadnutiu 2

EVVA FPS - bezpečnosť kľúča 4, odolnosť proti napadnutiu 1

Mul-t-lock - bezpečnosť kľúča 6, odolnosť proti napadnutiu 2 a maximálne pretŕčanie 3mm

CISA ASIX - bezpečnosť kľúča 3 (zaujímavé, keďže má 6 stavítok) a odolnosť proti napadnutiu 0

Cisa C2000 - trieda bezpečnosti 3, odolnosť proti napadnutiu 0 + životnosť 6 ... formulka "v zhode s normou"

Normy by síce mali pomáhať ľuďom pri výbere produktov, ale nie sú verejné a tak sa k ich zneniu a významu nedá jednoducho dostať. Zhrnutia normy EN 1303 sa dajú nájsť aj na stránkach Hoppe alebo DHF.

 

 

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *