Kľúče a zámky pre všetkých!
Kľúče a zámky pre všetkých!

SGHK – systém generálneho a hlavných kľúčov

Systém generálneho a hlavných kľúčov je vhodný na zamknutie menších objektov s niekoľkými dverami až po veľké komplexy so stovkami vložiek a zámkov. Opíšeme aké sú jeho výhody a možnosti, nad čím sa treba zamyslieť pri návrhu a ako sa pripravuje rozpis.

Miesto nosenia zväzku kľúčov, je možné buď vložky a zámky zjednotiť na jeden kľúč, alebo sa rozhodnúť pre štruktúru oprávnení a vytvoriť systém generálneho a hlavných kľúčov (SGHK). V tomto prípade máme viacero druhov kľúčov a každý má iné oprávnenia (otvára inú skupinu dverí).

Výhody SGHK sú:

 • jeden kľúč miesto celého zväzku – každý potrebuje ideálne len jeden kľúč, aby sa dostal tam, kam potrebuje
 • prehľad o oprávneniach
 • jednoduchá evidencia kľúčov
 • ochrana proti kopírovaniu kľúčov a vysoká bezpečnosť – SGHK sú väčšinou robené vo vyšších bezpečnostných triedach a z chránených profilov kľúčov, ktorých kópie  sa dajú robiť len po predložení bezpečnostnej karty k systému, alebo po objednávke oprávnenou osobou (keď vám kľúč vrátia môžete si byť istý, že si ho nedali skopírovať)
 • V prípade požiaru alebo inej krízovej situácie je k dispozícii jeden kľúč, ktorým sa dá dostať všade

Sú 3 typy kľúčov:

 • generálny kľúč – je v systéme len jeden a otvára všetko. Väčšinou sa označuje „G“
 • hlavný kľúč – otvára niekoľko dvierí/zámkov. Hlavné kľúče môžu byť pridelené podľa umiestnenia v budove (napr. jeden kľúč je vždy na každé celé poschodie v budove,) alebo podľa typu používateľa (upratovačka, nájomník, skladník, záhradník). Označujú sa ako „H1“, „H2“, …
 • vlastný kľúč – otvára len jednu vložku/zámok. Je vhodné ho použiť pri dverách, kde sa požičiava kľúč cudzím osobám (napr. nejaká technická miestnosť, zasadačka… ). Označuje sa písmenom „V“ a číslom pozície vložky v rozpise (napr. V10 je vlastný kľúč vložky na 10. pozícii).

Ako postupovať pri tvorbe systému:

 • najdôležitejšie je: najskôr sa zamyslieť – čo všetko chcete do systému zahrnúť (a či chcete systém v budúcnosti rozšíriť), ako spraviť štruktúru, premyslieť si typy oprávnení – skupiny ľudí
 • podľa pôdorysu prejsť všetky dvere a zmerať veľkosti vložiek a zapísať to do rozpisu. Súčasťou systému môžu byť nielen vložky vo dverách, ale aj visiace zámky, zámky na skrinkách, prídavné zámky alebo zámky na kľučkách na oknách.
 • napísať si typy kľúčov a vykrížikovať v tabuľke ich oprávnenia (ak má jeden typ kľúča otvárať len jedny dvere, dať ho do vlastných kľúčov) – je lepšie mať menej typov kľúčov
Rozpis_SGHK
Rozpis systému generálneho kľúča s vysvetlivkami (na stiahnutie v PDF a na upravovanie v ODS)

Pre ľahšie pochopenie SGHK si uvedieme pár príkladov použitia aj s rozpismi systémov:

Najjednoduchší systém (rozpis)

Najjednoduchší SGHK je keď existuje len jeden generál, žiadne ďalšie hlavné kľúče a všetky vložky/zámky majú vlastné kľúče. Môže ísť napríklad o firmu, ktorá má na veľa rôznych miestach niečo zamknuté – sami používajú generálny kľúč, ale každý uzamykací komponent má aj vlastný kľúč, ktorý je napríklad u správcu daného objektu. V tomto rozpise systému vidíme, že sa dajú kombinovať v systéme vložky a visiace zámky.

Firma (rozpis)

Menšia firmá s pár zamestnancami. Majú priestory s tromi kanceláriami a skladom/serverovňou. Generálny kľúč má len vedúci. Ľudia z ekonomického sa nedostanú do kancelárie IT ani do serverovne a zas do ich kancelárie sa nedostonú programátori. Zasadačka má aj vlastný kľúč, ktorý môžu napríklad požičať návšteve, aby si tam zložila veci.

Rodinný dom (rozpis)

V rodinnom dome majú zvlášť kľúče deti (v prípade, že ich stratia, je narušená len časť systému a treba prekódovať len 2 vložky). Ďalší hlavný kľúč je pre záhradníka, ktorý sa musí dostať cez bráničku a zo záhradného domčeka si brať veci. Pre návštevu je kľúč, ktorý otvorí aj garáž a technická miestnosť aj záhradný domček majú vlastné kľúče, kebyže ich niekomu treba dočasne požičať. Zadný vchod má zvnútra gombík a ráta sa, že sa zamyká aj odomyká zvnútra.

Internát-väčšia budova (rozpis)

Pri väčších systémoch sa prejaví, aké sú možnosti a toto je príklad, že veľký systém nemusí mať pevnú štruktúru podradených kľúčov. Niektoré kľúče otvoria len pár dvier (napríklad izby alebo nájomníci), iné viacero rôznych (upratovačka). Takto komplikovanejšie systémy už treba robiť z vložiek 4. bezp. triedy, lebo majú oveľa viac dostupných kombinácii.

Obytný dom (rozpis)

U nás nie je zvykom, aby bol systém v obytných bytových domoch. Väčšinou sú zjednotené len vložky na vchodoch, a tak treba 3 rôzne kľúče – vchod, byt a pivnica. Ale aj takýto obytný dom môže mať zjednotený systém, ktorý je pohodlný pre obyvateľov a pritom stále bezpečný. Generálny kľúč v takomto prípade treba bezpečne uložiť tak, aby mali k nemu prístup v núdzovej situácii len oprávnené osoby (napríklad hasiči). Jednoducho a rýchlo sa dá riešiť aj strata kľúčov – sú pripravené záložné vložky, ktoré sú súčasťou systému a dajú sa ľahko vymeniť. Dorábanie kľúčov môže byť tiež zjednodušené tak, že od bytov dostanú ľudia samostatné bezpečnostné karty, s ktorými si kľúče môžu rozmnožiť a nepotrebujú pritom správcu.

Riziká a nevýhody SGHK:

Samozrejme má SGHK aj negatívne stránky, s ktorými treba počítať.

Hlavné riziko vyplýva z toho, že jedným kľúčom sa dá otvoriť viacero dverí a tak keď dôjde k jeho strate alebo ukradnutiu, je narušený systém. Vtedy treba jeho časť (v prípade straty generálneho kľúča aj celý) prekódovať, čo je relatívne náročná a drahá akcia, lebo treba všetky postihnuté vložky vybrať, odniesť na servis, zatiaľ dvere dočasne zamknúť a potom zas namontovať systémové vložky. Znížiť riziko sa dá skombinovaním mechanického systému s elektronickým a na háklivé miesta umiestniť elektronické vložky, pri ktorých sa dajú meniť oprávnenie rýchlo a jednoducho.

Niekedy môže byť nepríjemné, keď je nezvládnutá distribúcia kľúčov a napríklad nájomníci alebo zamestnanci dlhšie nevedia dostať kľúče od správcu (keďže ide o chránené kľúče v špeciálnych profiloch, nedajú sa bežne skopírovať). Tomu sa dá jednoducho predísť tým, že správca má niekoľko kľúčov v zásobe.

Počas návrhu systému treba rátať aj s jeho prípadným rozšírením – keď vieme, že budúci rok sa systém rozšíri aj do vedľajšej budovy, je dobré ho na to pripraviť. Pri neplánovanom doplnení systému nebudú nové kľúče otvárať existujúce vložky (resp. ich bude treba vybrať a prekódovať), alebo systém nebude vôbec možné zošíriť bez jeho aspoň čiastočného prekódovania.

 

Radi Vám pri návrhu SGHK pomôžeme – kontaktujte nás!

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *