Blog


Elektronická správa kľúčov Traka21

Máte veľa kľúčov (stroje, autá, miestnosti, skrine…). Rôzni zamestnanci si ich požičiavajú a radi by ste mali prehľad o tom, u koho kľúče aktuálne sú a kto si ktorý a kedy požičal? Niektoré kľúče si môžu zobrať len oprávnené osoby… Stačí vám na to skrinka s háčikmi a zošit na […]


Zabezpečte to samozamykacím zámkom

Príklad použitia samozamykacieho zámku na jednoduché zvýšenie bezpečnosti vchodových dverí do pivníc, spoločných priestorov alebo iných miestností, kde treba mať istotu, že dvere sú zamknuté.


Opravy autokľúčov 108

Výroba nového autokľúča je drahá a väčšinou vcelku náročná operácia.  Niekedy je nutné spraviť nový kľúč (keď už žiadny neexistuje, alebo ostal len jeden) ale vo veľa prípadoch je možné existujúci autokľúč opraviť – je to jednoznačne lacnejšia možnosť a niekedy jediná možná (keď sa nový imobilizér našimi súčasnými prostriedkami vyrobiť nedá). Opravou […]