Daily Archives: 04/22/2014

1 post

Naše stroje

Máme 11 manuálnych a poloautomatických strojov na výrobu skoro všetkých druhov kľúčov (zúbkaté, jamkové, dózické, trezorové) a dalšie elektronické zariadenia na čítanie a kopírovanie čipov v autokľúčoch, ktoré spolupracujú s aktuálnymi softvérmi a databázami od renomovaných firiem.